DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
   

  Cenník a generovanie skúšobných licencií

 
 
Ak chcete iba skúšobné licencie, označte Licencie na skúšobné obdobie.
 
   
  Obdobie zakúpenej licencie  
 
 
     
 
Počet používateľov zadávaných do systému je vždy neobmedzený. Kupuje sa iba počet inštalácii na počítač. Licencie sa nedajú prenášať medzi počítačmi. Každá licencia je naviazaná na hardvér počítača. V cene sú zahrnuté všetky aktualizácie na vyššie verzie systému.
 
     
 
Základný balík licencií obsahuje: Cena za balík: 250
Počet modulov poUžívateľ v balíku: 1 Ks
  Počet modulov Terminál v balíku: 1 Ks
  Počet modulov Server v balíku: 1 Ks
 
Základný balík bez doplnkových licencií postačuje pre kompletnú správu dochádzky vo Vašej firme. Základný balík je možné nainštalovať na 1 až 3 počítače firmy podľa potreby. Môžete si modul Užívateľ, Terminál aj Server aktivovať na 1 počítači (majiteľa) a spravovať dochádzku z tohoto počítača. Alebo tieto moduly aktivovať samostatne, každý na iný počítač v podnikovej sieti. K balíku je možné dokúpiť moduly a služby podľa potreby a tým rozšíriť dochádzkový systém na potreby akejkoľvek spoločnosti aj s externými prevádzkami.
 
 
 
Doplňujúce licencie k vybranému balíku
  Cena licencie za modul    
30 počet licencií k vybranému balíku
100 počet licencií k vybranému balíku
50 počet licencií k vybranému balíku
 * 150  
 * 200  
 * 50  
* Na tieto služby sa nevzťahuje akcia 30 % z ceny za predĺženie na ďalší rok
    Suma za doplňujúce licencie: 0 €
 
 
Suma celkom: 250 €
   
 
 
Cena za technickú podporu ktorá nespadá pod bezplatnú technickú podporu: 30€ jednorazovo + 15€/za každú započatú hodinu + cestovné náklady. Cestovné náklady: 0,2 €/za reálny kilometer (cesta tam a späť).

Pod bezplatnú technickú podporu spadá:
- prvá inštalácia systému Elasyc v podnikovej sieti
- resetovanie licencie na existujúcom počítači
- problémy s funkcionalitou programu Elasyc, ktoré nie sú zapríčinené zmenou nastavenia počítača, alebo zmenou nastavenia podnikovej siete
- problémy s funkcionalitou programu Elasyc, ktoré nie sú zapríčinené neodborným zásahom do nastavenia programu
 
 
Cena inštalácie priamo v priestoroch podniku našimi technikmi závisí od dohody s predajcom. Zákazník je povinný technikom umožniť prístup s právom administrátora na všetky počítače firmy, ktorých sa inštalácie budú týkať.
 
 
V prípade potreby je možné dodať čítačku RFID kariet a karty. Cena závisí od druhu a aktuálnej ceny na trhu.
 
 
Zabezpečujeme prvotné zadanie používateľov do systému. Cena závisí od dohody s predajcom. Po poskytnutí potrebných údajov Vám bude vytvorená databáza, ktorú si naimportujete v module Server do podnikového systému. Vytvoríme štruktúru firmy, oprávnenia, zamestnancov s priradením do štruktúry, pracovné zmeny a iné podľa potreby.