DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
   

  Späť na témy otázok  

Inštalácia a spustenie programu.

  Otázka:  
  Ako je to s inštaláciou programu? Môžem si ho nainštalovať aj sám, alebo mi ho musia nainštalovať vaši technici?  
  Odpoveď:  
  Pokiaľ ste aspoň trochu zdatný v ovládaní počítača, inštaláciu zvládnete sám. Stačí postupovať presne podľa návodu k programu, kde sú všetky kroky podrobne popísané. Ak by ste ale napriek tomu natrafili na nejaký problém, zavolajte na technickú podporu (hotline) a technik Vám ochotne poradí. Väčšie firmy majú svojich IT administrátorov, ktorí to určite bez problémov zvládnu. Pokiaľ ste menšia firma a firemnú sieť si spravujete svojpomocne, môžete prenechať inštalácie a vytvorenie podnikového systému naším technikom, ktorí prídu priamo do Vašej firmy. Na cene inštalácie sa v tomto prípade dohodnete s predajcom.  
     
  Otázka:  
  Ak mi vaši technici búdu inštalovať systém v mojej firme, aké povinnosti z toho vyplývajú mne?  
  Odpoveď:  
  Jediné čo musíte zabezpečiť je administrátorský prístup ku každému počítaču, ktorého sa inštalácia bude týkať. Takisto si nachystajte prihlasovacie údaje do routera v prípade, že by sa ste potrebovali službu Externý prístup. Ak sa vo Vašej firme niekto stará o počítačovú sieť, bolo by dobré (pre neho) zabezpečiť jeho prítomnosť pri inštalácii.  
     
  Otázka:  
  Všetko som si nainštaloval sám, no na 1 počítači mi program nechce fungovať? Musím kôli tomu volať Vašich technikov do firmy?  
  Odpoveď:  
  Nie nemusíte. Je to pravdepodobne nejaký problém s počítačom, operačný systémom, alebo so sieťou. Zavolajte na našu technickú podporu a pokiaľ dáte technikovi prístup k Vášmu počítaču cez vzdialenú plochu, ten vám to bezplatne opraví.  
     
  Otázka:
 
  Program som úspešne nainštaloval podľa návodu, no pri prvom spustení sa mi nespustí XAMP Control Panel.  
  Odpoveď:  
  Postupujte podľa návodu ods. 11.1  
     
  Otázka:  
  Keď spúšťam program Elasyc, vždy mi iba preblikne a spustí sa XAMP Control Panel. Databázu MySQL musím vždy spustiť manuálne.  
  Odpoveď:  
  Postupujte podľa návodu ods. 11.2